Advice Hub >Tatueringslärlingar >Hur du rengör och steriliserar din tatueringsmaskin
Photo of white face mask on blue background.

Hur du rengör och steriliserar din tatueringsmaskin

Hjälpte detta?
Reading Time: 8 minutes

Hygien spelar en viktig roll i en tatuerares dagliga liv. För att skydda både din och dina kunders hälsa ska du vidta alla åtgärder för att uppfylla högsta möjliga hygienstandarder.


1. Hygienstandarder och allmänna försiktighetsåtgärder

Vi börjar med några grundläggande steg såsom bra handhygien, användningen av rengörings- och desinfektionsmedel samt möbler och utrustning som är enkla att rengöra.

Handhygien

Att tvätta händerna är en grundläggande del av ditt personliga skydd och ska göras ordentligt (se anvisningar här). Du ska tvätta händerna innan och efter du rör vid en kund, innan och efter du tar på dig handskar, samt före och efter du hanterar utrustning. Om du tvekar är det bättre att tvätta händerna en extra gång än ingen gång alls. Glöm inte att ha en bra handkräm till hands när du tvättar händerna ofta för att undvika att de blir torra och såriga.

Photo of a person washing hands.

Sjukdom

Du bör även ha sunt förnuft när en kund känner sig sjuk eller visar symptom på sjukdom (under personlig rådgivning eller tatueringstillfället) och då ställa in mötet för att undvika risk för smitta. Samma sak gäller för dig som tatuerare. Om du känner dig sjuk och kan riskera att smitta en kund och/eller dina kollegor ska du ställa in sessionen och boka om den. Du vill inte riskera att smitta hela studion och alla dess kunder.

Vaccinationer

Du ska även kontrollera att du och alla dina teammedlemmar har fått rätt vaccinationer. I en tatueringsmiljö löper man hög risk för att komma i kontakt med bakterier, blod och kroppsvätskor, men vaccinationer kan minimera dessa risker.

Eftersom det är du som är proffset och vanligtvis har mer kunskap om hygien än kunden är det bäst att meddela hen om detta före sessionen. Du ska meddela kunden om att sessionen kan bli försenad om hen är sjuk, samt ge kunden information om vissa förberedelser som hen bör vidta före sessionen. Du ska även berätta för kunden vad hen får röra vid, samt när och vad hen inte får röra vid under tatueringsprocessen. Kunden ska till exempel inte riva eller röra vid det öppna såret medan du tar en paus, för att sedan ringa dig några dagar senare och meddela att den nya tatueringen är inflammerad. Det bästa sättet att undvika detta är genom att utbilda och lära dina kunder att smuts och bakterier lätt kan leta sig in i såret när man rör vid det tatuerare området. Du ska även be dina kunder att undvika att röra vid din arbetsplats och all annan utrustning som kan korskontamineras.

Möbler och arbetsutrymme

Ditt arbetsutrymme och möblerna i ditt arbetsutrymme ska vara lämpliga för ditt arbete. Detta betyder att de ska vara gjorda av bra material samt vara lätta att täcka över för att underlätta rengöring. Du bör alltid täcka över dina arbetsmaterial och alla de ytor som kan kontamineras under tatueringsprocessen, samt regelbundet rengöra alla möbler.

Det finns exempelvis speciella arbetsbänkar som har utvecklats speciellt för tatuerare. Dessa tatueringsbänkar är inte bara lätta att rengöra, utan har även praktiska funktioner för att hålla ditt arbetsutrymme städat och rent.

(Tatuerings-) Utrustning

En annan sak som är otroligt viktig är att använda pålitlig och säker tatueringsutrustning. Tatueringsutrustningen ska endast köpas från ansedda återförsäljare (såsom Barber DTS) och uppfylla höga kvalitetsstandarder. Det är ditt ansvar som tatuerare att skapa en positiv upplevelse för dina kunder och hålla dem säkra och bekväma som möjligt. Du gör endast detta genom att använda högkvalitativ utrustning och genom att hålla dig till de hygienregler som du lärt dig under din lärlingsutbildning och dina självstudier.

Kom ihåg: Att tatuera är inte bara en konst, det är även ett ansvar.


2. Handskar och armöverdrag

Den skyddsutrustning som förmodligen förknippas mest med att tatuera är medicinska undersökningshandskar för engångsbruk. Händerna är tatuerarens viktigaste redskap som hen använder för att töja ut kundens hud och navigera tatueringsmaskinen över. Handskar ska inte bara bäras under själva tatueringsprocessen, utan även vid alla andra tillfällen då tatueraren hanterar kundens hud (när tatueraren ritar på huden, tillämpar en stencil, rengör tatueringen, eller plastar in tatueringen).

Tattoo artist working on skin with gloves.

Hur man arbetar med handskar

Tvätta alltid händerna före och efter användningen av handskar för att undvika kontamination från händerna till handskarna och vice versa. Handskar som används i tatueringssyfte ska bytas före varje nytt arbete och kasseras på ett säkert sätt efter användning. Om en handske går sönder, punkteras eller skadas ska du omedelbart byta till ett par nya handskar.

Kom ihåg att ju längre du bär handskarna, desto mer försämras den skyddande barriären. Som en tumregel ska du byta handskarna varannan timme under arbetet för att minimera risken för att skyddet försämras.

Olika typer av handskar

Det finns olika typer av undersökningshandskar. När det kommer till materialet kan du vanligtvis välja mellan undersökningshandskar i latex och nitril. Handskar som är gjorda av vinyl (PVC) är vanligtvis inte ett bra val för tatuerare då de inte har tillräcklig taktil återkoppling.

Latexhandskar (som är gjorda av naturligt gummi) har den bästa möjliga taktila återkopplingen. Latex ger bättre komfort, är stretchigare, har en bättre passform och ger bättre skydd mot bakterier och virus. Av detta skäl är latexhandskar de mest populära handskarna bland tatuerare. Men latex är även känt för att orsaka allergiska reaktioner för vissa människor.

Det näst bästa valet för tatuerare är nitrilhandskar. De ger inte samma taktila återkoppling som latex, men är fortfarande ett mycket bra val för tatuerare. Skyddet mot bakterier och virus är inte heller lika högt som hos latexhandskar, men har fortfarande en mycket bra och acceptabel nivå. Vi rekommenderar att använda latexhandskar om du inte lider av allergi. Och nämnde vi att de puderfria alternativen är ännu bättre?

Du kan även välja handskar med lång mudd för att skydda dig ytterligare mot bläckstänk och andra vätskor.

Armöverdrag för engångsbruk

För ytterligare skydd kan du även välja att använda armöverdrag för engångsbruk för att undvika att dina armar utsätts för blod och smittämnen. Eftersom armarna är ditt viktigaste redskap kan ibland små sår bli ingångsporten för dessa ämnen.


3. Ansiktsskydd

Ansiktsmasker var tidigare inte lika viktiga i tatueringsvärlden runtom i Europa som de är nu. Ansiktsmasker är mycket vanligare i Asien och bland asiatiska tatuerare för att skydda andra mot smitta. Ansiktsmasker användes tidigare mestadels endast om tatueraren hade symptom på sjukdom men fortfarande orkade arbeta, för att minska risken för att smitta sina kunder. Men efter den senaste utvecklingen har medvetenheten om PPE blivit allt högre och ansiktsmasker har blivit en vanligare del av tatuerares liv än någonsin förut.

Man with knit cap and face masks cleaning arm with gloves.

Andra skyddsalternativ

Ansiktsmasker i yrkesmiljöer såsom tatueringsstudior ska alltid vara för engångsbruk för att garantera att eventuella smittämnen alltid bortskaffas.

Handgjorda masker eller som är gjorda av tyg är oreglerade och icke-certifierade, och det finns ännu inte tillräckligt med kunskap om vilken sorts skydd de tillhandahåller. De skapar en fysisk barriär mellan bärarens mun och näsa och potentiella smittämnen i den omedelbara omgivningen, skyddar bäraren mot smittämnen och skyddar till viss del mot överföringen av luftvägssjukdomar. Dessa masker är det bästa valet för allmänheten för att skydda mot spridningen av virus och bakterier. Dock är de inte nog skyddande för yrkesverksamma och ska inte användas i yrkesmiljöer. Handgjorda masker och tygmasker är inte personlig skyddsutrustning (PPE).

Som tatuerare ska du och dina kunder bära kirurgiska masker som är gjorda av icke-vävt tyg. De hjälper till att blockera stora droppar, skvätt, sprut, eller stänk som kan innehålla virus och bakterier och hindrar dem från att nå bärarens mun och näsa. Detta är ett bra och prisvärt alternativ med en bra skyddsnivå som kan bäras av både tatuerare och kunder.

Professionella ansiktsmasker med filtrering regleras av EN 149:2001+A1:2009 och finns i tre olika varianter med tre olika skyddsnivåer. Dessa kallas FFP (Filtering FacePiece) och ger olika nivå luftvägsskydd enligt deras nummer 1–3. Ju högre nummer, desto högre skydd. FFP-masker har huvudsakligen utvecklats och certifierats för att skydda arbetare från att inandas partiklar, men skyddar även mot smittämnen till en viss grad.

Eftersom dessa masker är livsviktiga material reserveras de alltid för sjukvårdspersonal och annan räddningspersonal när lagernivån är låg.

FFP1-masker (intern läckagenivå: max. 22 %; procentandel aerosolfiltrering: 80 %) ger inte ett starkt nog skydd mot bakterier eller virus för att kunna användas. Därför är dessa masker inte lämpliga för personligt skydd, men skapar en fysisk barriär och kan användas för att skydda andra från att smittas av bäraren. Igenkännlig genom sitt typiska gula resårband.

FFP2-masker (intern läckagenivå: max. 8 %; procentandel aerosolfiltrering: min. 94 %) kan användas för att effektivt skydda mot influensavirus såsom SARS och SARS-CoV-2 (känt som coronavirus) och vanliga bakterier. Dessa masker kan användas av tatuerare och kunder under influensasäsongen för att skydda mot smitta av luftvägssjukdomar, såsom covid-19. Igenkännlig genom sitt typiska blå eller vita resårband.

Ansiktsmaskerna N95 (USA, Kanada, Australien, NZ och Japan) och KN95 (Kina) har olika namn men ger samma skydd som FFP2-maskerna.

FFP3-masker (intern läckagenivå: max. 2 %; procentandel aerosolfiltrering: min. 99 %) ger en hög nivå skydd mot partiklar. Dessa masker kan hålla de flesta smittämnena borta när de används på rätt sätt och kan användas som personlig skyddsutrustning. Igenkännlig genom sitt typiska röda resårband.

Korrekt maskanvändning

Innan du tar på dig din mask är det viktigt att börja med att tvätta händerna (klicka här för anvisningar). Masken bör sitta så tight som möjligt för att ge ett så bra skydd som möjligt. Masken har en metallflik som gör det enkelt att justera den över näsbryggan för en perfekt passform. Masken ska inte vidröras när den används. Trots att viruset inte kan penetrera masken kan det finnas på ytan. Om detta händer av misstag ska du tvätta händerna omedelbart. Masken skyddar endast när den är torr, så se till att ersätta den så fort som möjligt om den blir blöt. Masken ska avlägsnas bakifrån utan att framsidan vidrörs för att undvika att händerna kontamineras. Tvätta händerna igen direkt efter du tagit av den. FFP-masker är endast certifierade för engångsbruk och ska inte återanvändas.


4. Ögonskydd

Något som ofta förbigås är ögonskydd. Ögonen är en ingångsport för virus och bakterier och ska skyddas under tatueringsprocessen. De kan enkelt skyddas genom användningen av glasögon (med glas utan styrka) eller speciell ögonskyddsutrustning.

Female tattoo artists with glasses and face mask working.

När du bär glasögon ska du undvika att justera dem med dina händer under tatueringsprocessen. Du ska generellt sett undvika att röra vid ansiktet för att förhindra att bakterier, smuts och virus letar sin in i ditt system.

Skyddsglasögon är ännu bättre än glasögon, då de ger en tightare passform runt kanterna, vilket förhindrar att stänk och smittämnen letar sig in i ögonen.

Heltäckande skyddsglasögon ger ett fantastiskt skydd mot kroppsvätskor, blodstänk och sprut tack vare sin starka fysiska barriär. Vid första anblick kan de se lite roliga ut, men de är perfekta för tatuerare. De håller borta alla typer av partiklar från ansiktet och ger dig samtidigt ett tydligt synfält som inte begränsas av bågar från vanliga glasögon. Du kan dessutom bära din egna (korrigerande) glasögon undertill.

Heltäckande andningsskydd anses vara den bästa typen av ögonskydd, men kan vara lite överdrivna i tatueringssammanhang. Denna typen av PPE ska reserveras för sjukvårdspersonal.


5. Skyddsförkläden

PPE handlar inte bara om att skydda ansiktet och händerna. Dina andra kroppsdelar och kläder bör också skyddas. Om du har öppna sår är det mycket viktigt att skydda dem ordentligt för att undvika infektioner. Vid nära arbete med människor och oundvikliga kroppsvätskor måste du skydda dina kläder från både smuts och kontamination från smittämnen, då många smittämnen kan överleva på tyg. Det sista du vill göra är att bära runt på dem efter arbetet.

Laughing tattoo artist working on a client.

Så antingen kan du ha speciella arbetskläder som du kan byta och tvätta för varje ny kund och när du slutar jobba. Eller så kan du dra fördel av skyddsförkläden. Du kan välja mellan återanvändbara förkläden som vanligtvis är gjorda av läder, vaxat tyg eller vinyl/engångsförkläden.

Återanvändbara förkläden ska rengöras ordentligt efter varje användning för att förebygga korskontaminering. Det allra bästa är att kombinera dessa förkläden med engångsförkläden för ett extra lager skydd.

Engångsförkläden kan användas enskilt och ger ett bra skydd för både huden och kläderna, samtidigt som de håller dina kläder rena. Efter användning kan du enkelt kassera dem (och samtidigt upprätthålla god hygien). Kom ihåg att endast köpa skyddsutrustning från ansedda butiker. Det är det enda sättet att garantera att du alltid har högkvalitativa material till hands.


6. Skor

Under tatueringsprocessen är det rekommenderat att bära stabila skor för att hålla fötterna fria från droppande vätskor och skydda dem mot fallande utrustning. Du behöver inte bära skyddsskor, men undvik sandaler, flipflops och andra skor med öppen tå. Detta kan vara särskilt lockande på somrarna, men kom även ihåg att detta är tiden på året då du oftast går barfota och i öppna skor, vilket ibland kan leda till små sår som du inte vill exponera under tatueringsprocessen.


7. Sammanfattning

I denna artikel har vi gått igenom olika typer av personlig skyddsutrustning (PPE) och de hygiengrunder som varje tatuerare bör vara medveten om och utöva. Hygienregler och bra personlig skyddsutrustning, samt professionell tatueringsutrustning är ditt hantverks grundstenar. Håll därför god hygien!

Hjälpte detta?
Vill du få information om något du inte hittar här?Ställ en fråga till oss

Möt våra experter

Chris Harrison Tattoo Artist

Chris Harrison

Bridgend Tattoo Studio

Bridgend, South Wales, UK

Du kanske också gillar

Tattooed hands holding a professional camera.

Tatueringsfotografering – 5 tips för att ta bättre bilder

Image d'une femme tatouée et percée

Guide To Different Types Of Piercings

De 11 bästa typsnitten för tatueringar 2022

Tatuera över bristningar, leverfläckar, ärr och andra hudåkommor

Vad du ska göra om din tatuering kliar

Hur du vidgar dina konstnärliga vyer

Vill du få information om något du inte hittar här?Ställ en fråga till oss